01
08
07
06
05
04
03
02

ਅਰਧ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਲਿੰਗ ਫਿਲਮ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ